Popolna storitev za poslovanje z eRačuni

eNabiralnik ponuja vse za pravo digitalno poslovanje s kupci in dobavitelji. Združuje celovite zmožnosti za pošiljanje in prejem eRačunov ter drugih standardnih eDokumentov. Z eNabiralnikom je vaše poslovanje s partnerji učinkovitejše, zanesljivejše, bolj varno in cenejše.

Enostavna priprava eRačunov za pošiljanje

eNabiralnik povzema vodilne tehnologije in najboljše prakse izmenjave eRačunov in drugih eDokumentov. Omogoča različne načine priprave eRačunov za pošiljanje:

  • račune pripravite v svoji poslovni aplikaciji in jih naložite v storitev – storitev samodejno generira datoteko PDF za vizualizacijo računa;
  • v sklopu storitve vam je na voljo vgrajena spletna aplikacija za pripravo standardnih eRačunov, ki vključuje šifrant artiklov in poslovnih partnerjev;
  • računi se samodejno prenesejo iz poslovne aplikacije (ERP, EDMS…), ki je integrirana s storitvijo – datoteka PDF za vizualizacijo se samodejno generira iz xml-datoteke*.

Vasco, Datalab Pantheron, SAOP iCenter in miniMAX, OpPIS, Perftech, Pro-bit, Birokrat, InIn, Numeric, Normasoft, SAP, Infor LN, Microsoft Dynamics, HAKL IT ORKA.erpm, Programski atelje A&Z, MARG Business Connect, Hipokrat, KreS, Mordicom, SARA SMART, Mentis, Imagine, Editor, Melom Storžič

Pripravljenemu eRačunu je možno dodajati tudi priponke v poljubnem datotečnem formatu, ki jih eNabiralnik skupaj z eRačunom zapakira v elektronsko ovojnico in digitalno podpiše. Za pošiljanje partnerjem v Sloveniji se uporablja standardni format eSLOG 2.0.

eNabiralnik omogoča prevzem podatkov za račune iz lokalnega okolja v poljubni obliki, prilagajanje formatov, kontroliranje vsebine in oblikovanje eRačunov v standardnih formatih skupaj z vizualizacijo. Račune se pred pošiljanjem tudi validira, kar odpravlja možnosti za napake v poslanih dokumentih.

Zanesljivo pošiljanje eRačunov

eNabiralniku pozna poti do vseh poslovnih subjektov, ki so registrirani v Nacionalnem registru prejemnikov eRačunov. Poleg pošiljanja poslovnim subjektom vam omogoča tudi enostavno pošiljanje eRačunov strankam iz javnega sektorja – v portal UJPnet.

Pošiljanje poteka prek sistema elektronske izmenjave, ki vzpostavlja zanesljivo, varno in sledljivo dostavo. Omogočena je dostava eRačunov v različna domača in tuja omrežja, vključno z bančnim kanalom sistema BANKART, ali neposredno v partnerske informacijske rešitve. Podprti so različni protokoli eIzmenjave, na primer x400, SMTP, MQ, AS2, FTPs, SOAP…

Takšen način pošiljanja zagotavlja revizijsko sled ter verodostojnost dostave eRačunov, ki se na koncu procesa transparentno zaključi s potrditvijo dostave.

Avtomatizacija procesov

eNabiralnik poleg pošiljanja in prejemanja eRačunov omogoča tudi izmenjavo drugih eDokumentov (eNaročilnica, odgovor na eNaročilnico, eDobavnica…). Prek povezovanja teh dokumentov avtomatizirate različne ročne procese, od osnovnega zajema podatkov v zaledne sisteme do delovnih postopkov, kot so zaključevanje naročil, potrjevanje računov, najava dobave, prevzemanje blaga…

Skladnost z zakonodajo

Pošiljanje in prejemanje eRačunov v eNabiralnik je usklajeno z nacionalno zakonodajo ter EU-direktivami: Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakon o varovanju osebnih podatkov/GDPR, Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike…

Trajna vrednost rešitve

Z eNabiralnikom lahko pošiljate eRačune praktično vsem poslovnim subjektom v Sloveniji, EU in iz drugih držav po vsem svetu. Uporabljeno omrežje eIzmenjave namreč podpira vse standarde in formate eDokumentov, ki se uporabljajo na ravni Evropske Unije in v mednarodnih oskrbnih verigah (EANCOM, GS1 BMS, UBL…).

Storitev eNabiralnik poleg tega ostane vedno ista, ne glede na to, kakšne poslovne rešitve uporabljate za izdelavo eRačunov danes in katere boste uporabljali v prihodnosti. Integracija z različnimi poslovnimi informacijskimi rešitvami omogoča, da se ob menjavi recimo poslovnega informacijskega sistema, uredi samo integracija. Tako ohranite vse nastavitve, povezave s partnerji, dokumente in podatke, ki ste jih uporabljali pred menjavo poslovne rešitve.

Tudi če danes eRačune pripravljate kar s storitvijo eNabiralnik, ali če jih vanj nalagate z lokalnega računalnika. eNabiralnik bo sledil rasti vašega poslovanja in razvoju poslovnega informacijskega sistema – v smeri popolnoma avtomatiziranega poslovanja s kupci in dobavitelji.

Plačilo po porabi

eNabiralnik ponuja različne pakete, ki temeljijo na številu poslanih dokumentov. Uporablja dva načina obračunavanja, predplačniškega in naročniškega. Z brezplačnim prehajanjem med paketi ter enostavnim naročanjem vam omogoča, da nivo storitve hitro prilagodite dejanskim poslovnim zahtevam. Preverite razpoložljive pakete.

Hkrati vam je na voljo visoko usposobljena tehnična ekipa, ki skrbi za posebne prilagoditve, kot so konverzija datotečnih formatov, zajem eDokumentov iz poljubnih lokacij ter integracija s poslovnimi informacijskimi rešitvami.

Scroll to Top